THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

Phương án 01:

1. Bước 1: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

- Phí dịch vụ: 30.000.000 VNĐ (Phí này đã bao gồm lệ phí nhà nước nhưng chưa bao gồm phí Hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật)

* Ghi chú: Nếu dự án nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất thì phí dịch vụ tăng thêm 15.000.000 VNĐ

- Thời gian thực hiện: 25-30 ngày làm việc

- Các tài liệu khách hàng cần chuẩn bị, cung cấp:

  STT  

TÊN GIẤY TỜ

SỐ LƯỢNG

QUI CÁCH

  

Nhà đầu tư là cá nhân

Nhà đầu tư là công ty

 

01

 

Passport của nhà đầu tư

 

- Passport của (những) người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty tham gia liên doanh tại Việt Nam.

- Passport của người được cử làm đại diện pháp luật của công ty dự định thành lập.

 

03

- Sao y, chứng thực tại Việt Nam

(Nếu sao y tại nước ngoài phải Hợp pháp hóa lãnh sự không quá 03 tháng)

02

Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tương đương với số vốn góp;

- Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của cty tương đương với số vốn góp;

- Báo cáo tài chính có kiểm toán của năm gần nhất.

03

Hợp pháp hóa lãnh sự không quá 03 tháng;

03

Bằng cấp hoặc văn bản xác nhận quá trình làm việc để chứng minh kinh nghiệm

- Giấy phép kinh doanh của công ty mẹ ở nước ngoài;

- Điều lệ của công ty mẹ ở nước ngoài;

03

Hợp pháp hóa lãnh sự không quá 03 tháng;

04

Hợp đồng thuê địa điểm tại Việt Nam để làm trụ sở công ty.

02

Bản sao có chứng thực. 

2. Bước 2: THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI
(Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, DNTN, Công ty Hợp danh,…)

- Phí dịch vụ trọn gói: 5.000.000 VNĐ

- Thời gian thực hiện: 05-07 ngày làm việc

- Nội dung công việc:

+ Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Xin cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp;

+ Đăng bố cáo thành lập công ty;

+ Đóng lệ phí nhà nước

+ Khắc dấu và đăng ký hiệu lực con dấu;

+ Nộp tờ khai môn bài (chưa bao gồm lệ phí (thuế) môn bài hàng năm)

+ Đăng ký hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp;

+ Đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định;

+ Đề nghị đặt in hóa đơn hoặc đặt in hóa đơn điện tử, không bao gồm lệ phí in hóa đơn;

+ Cử đại diện giải trình, làm việc trực tiếp với cơ quan thuế;

- Các tài liệu khách hàng cần chuẩn bị, cung cấp: Không

Phương án 2:

Bước 1. THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 100% VỐN VIỆT NAM

(Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, DNTN, Công ty Hợp danh,…)

- Phí dịch vụ trọn gói: 3.000.000 VNĐ

- Thời gian thực hiện: 05-07 ngày làm việc

- Nội dung công việc:

+ Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Xin cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp;

+ Đăng bố cáo thành lập công ty;

+ Đóng lệ phí nhà nước

+ Khắc dấu và đăng ký hiệu lực con dấu;

+ Nộp tờ khai môn bài (chưa bao gồm lệ phí (thuế) môn bài hàng năm)

+ Đăng ký hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp;

+ Đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định;

+ Đề nghị đặt in hóa đơn hoặc đặt in hóa đơn điện tử, không bao gồm lệ phí in hóa đơn;

+ Cử đại diện giải trình, làm việc trực tiếp với cơ quan thuế;

- Các tài liệu khách hàng cần chuẩn bị, cung cấp:

STT

TÊN GIẤY TỜ

SỐ LƯỢNG

QUI CÁCH

1

* Đối với cá nhân:

- Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ hộ chiếu

* Đối với tổ chức:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ hộ chiếu của người đại diện của tổ chức

 

02

Bản sao có chứng thực. 

 

Bước 2. Tên thủ tục: ĐĂNG KÝ GÓP VỐN VÀ THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

2. Phí dịch vụ trọn gói: 12.000.000 VNĐ (Phí này đã bao gồm lệ phí nhà nước nhưng chưa bao gồm phí Hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật)

3. Thời gian thực hiện: 20 - 30 ngày làm việc

4. Các tài liệu khách hàng cần chuẩn bị, cung cấp:

STT

TÊN GIẤY TỜ

SỐ LƯỢNG

QUI CÁCH

1

* Đối với cá nhân:

-  Hộ chiếu nhà đầu tư

03

Bản sao có chứng thực. 

2

* Đối với tổ chức:

- Giấy phép kinh doanh của công ty ở nước ngoài

- Hộ chiếu của người đại diện phần vốn góp của công ty nước ngoài.

 

03

Hợp pháp hóa lãnh sự không quá 03 tháng;

Dịch sang tiếng Việt

 

Quý doanh nghiệp sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trên tất cả các kênh giao tiếp của chúng tôi.

Rất hân hạnh được hợp tác!

 

Ban tư vấn đầu tư và hỗ trợ pháp lý Sparta

Điện thoại: 0911 51 3309 - 0936 76 9615
Email: cskh@spartavietnam.vn
Website: spartavietnam.vn
Đối tác
2021 Copyright © CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & ĐẦU TƯ SPARTA Web Design by Nina.vn
facebook.comhttps://mail.google.com/
icon zalo
Hotline: 0911 51 3309

ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP

ĐẦU TƯ-M&A

KẾ TOÁN-THUẾ